hotline

(024) 3875 7788
Công ty cổ phần Công nghiệp LME

Vững bước cùng LME

Gia đình thứ 2 của đội ngũ anh em công nhân viên là công ty CP công nghiệp LME. Làm hết sức, chơi hết mình là tiêu chí của chúng tôi.


Những tháng ngày cùng LME lao động, làm việc hăng say không quản khó khăn vất vả. Cống hiến hết mình vì sự phát triển của công ty. Nhân ngày thành lập công ty, anh chị em công nhân viên lại được cùng nhau hội họp, cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, cũng có những khó khăn, cũng có những trắc trở, có cả những sóng gió. Nhưng với một lòng quyết tâm cùng nhau vượt qua, chinh phục mọi khó khăn, mọi yêu cầu khắt khe từ phía khách hàng, mọi trắc trở gặp phải trên công trình, để phấn đấu và mang lại giá trị thực tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, chị sợ không bán được hàng. Nhân viên LME luôn cùng nhau vững bước để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.Quấy hết mình cùng anh chị em

Chia sẻ mạng xã hội:

Tin tức liên quan